Your Filipino Travel Agency
Royal Vacations Travel and Tours

Mahalagang Balita Para sa Aming Mga Kababayan!

Murang PTA ticket para sa inyong darating na pamilya dito sa North America!

Kabayan, dito na tayo sa pinakamababang presyo ng ticket para sa pamilya mo na papuntang Canada o Amerika! Kung naghahanap ka ng murang tiket para sa iyong kabiyak sa buhay, mga anak, mga pinsan o kahit na sinong kamaganak - dito sa Royal Vacations Travel, ang inyong Filipino Travel Agency mo matatagpuan.

Ang Royal Vacations Travel and Tours ang isa sa pinakamasigasig na travel agency sa North America na nagnanais na makapag serbisyo ng lubos sa mga Pilipinong naninirahan sa kabuuan ng North America.

Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga kapartner na mga travel agency sa Pilipinas, para matignan ang kapakanan ng mga kaibigan at mga pasahero na manggagaling sa Pilipinas, pinatunayan ng inyong Filipino Travel Agency na ang inyong interes ang pangunahin sa aming layunin.

Dahil na din sa kilos na iyon, nagawa ng Royal Vacations Travel and Tours na mapamura ang halaga ng binabayarang tiket ng mga kababayan natin dito sa Canada at Amerika para sa kanilang mga mahal sa buhay na papunta dito.

At hindi lang iyun, malaking tulong para sa mga mahal mo sa buhay na mayroon kaming opisina sa Pilipinas para sa mga pagkakataon na meron silang katanungan sa mga tiket nila o sa mga papeles nila, ay mayroong mga tao na makakausap sila para sumagot sa kanilang mga tanong.

Kaya kung kailangan mo ng airline ticket para sa mahal mo sa buhay na papunta na dito sa North America, tumawag lamang sa telepono 1-416-690-9683 o kaya 1-416-803-6316 para sa karagdagang impormasyon.

(Close Window)


Copyright 2005-2006, Royal Vacations Travel and Tours. All rights reserved.